[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 2، شماره 3 - ( شماره 7- پاییز 1400 1400 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 407-401 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی پیامد استرسهای شغلی بر ملاحظات اخلاقی پرسنل درمانی(پرستار ) شاغل در اورژانس بیمارستان طالقانی کرمانشاه
فاطمه حیدرپور، امیرحسین میثمی*، نرگس شکربیگی، مژده حریت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
چکیده:   (380 مشاهده)
زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: استرس شغلی یکی از پدیده های مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای سلامتی نیروی کار در جهان است. اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ تاثیر منفی ﺑﺮﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ میتواند ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ملاحظات اخلاقی نیز شود. بنابراین هدف از انجام این مطالعه ضمن بررسی علل ایجاد استرس شغلی در پرسنل درمانی شاغل در اورژانس بیمارستان طالقانی و تاثیر آن بر ملاحظات اخلاقی آنها ﺳـﺎل 1398 اﻧﺠـﺎم ﺷﺪ.
روش ﺑﺮرﺳﻲ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ- ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮده و ﻛــﻞ پرسنل پرستاری ﺷــﺎﻏﻞ در بخش اورژانس بیمارستان طالقانی کرمانشاه 45 ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺪت اﺳﺘﺮس و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪاره ﮔﻴﺮی ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ اﺑﺰار ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ (HSE) و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ اﺳﻴﭙﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.. در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ از روش ﻫـﺎی آﻣـﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: در بررسی نمره کلی پرسشنامه با استرش ناشی از شغل در اورژانس بیمارستان طالقانی کرمانشاه مشاهده شد که 3 نفر  دارای استرس شدید، 17 نفر استرس متوسط تا شدید و 25 نفر(55.5%) استرس کم تا متوسط هستند. ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه و ﺟﻨﺲ و ﺳـﻦ پرسنل وﺟﻮد داﺷﺖ (p<0/ 05) ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ زﻧﺎن پرستار و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ دارای ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻛﻤﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﺷـﺪت اﺳـﺘﺮس ﺑـﺎﻻﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.               
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی: تاثیر استرس شغلی بر ملاحظات اخلاقی پرسنل درمانی شاغل در اورژانس بیمارستان طالقانی کرمانشاه از نظر آماری معنی دار می باشد. بنابراین، ﺑﺮای مدیران ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮی راه ﻛﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮات دراز ﻣﺪت اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ.
واژه‌های کلیدی: اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ، ملاحظات اخلاقی، پرسنل پرستاری بخش اورژانس
متن کامل [PDF 519 kb]   (48 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/12/4 | پذیرش: 1401/2/9 | انتشار: 1401/4/2
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heydarpour F, meisami A. The effects of job stress on the ethical considerations of the staff of emergency department at Taleghani hospital, Kermanshah. 3. 2021; 2 (3) :401-407
URL: http://military-health.ir/article-1-84-fa.html

حیدرپور فاطمه، میثمی امیرحسین، شکربیگی نرگس، حریت مژده. بررسی پیامد استرسهای شغلی بر ملاحظات اخلاقی پرسنل درمانی(پرستار ) شاغل در اورژانس بیمارستان طالقانی کرمانشاه. 1. 1400; 2 (3) :407-401

URL: http://military-health.ir/article-1-84-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 2، شماره 3 - ( شماره 7- پاییز 1400 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه ارتقای بهداشت  نظامی Journal of Military Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4460